icon-price
قيمت روز خودرو صفر خودروهای مزدا
مزدا

قیمت صفر خودروهای مزدا

قیمت صفر خودروهای مزدا, قیمت بازار خودروهای مزدا, قیمت کارخانه خودروهای مزدا,قیمت صفر مزدا امروز 1402/3/12

مدل خودرو قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان) بروزرسانی توضیحات

قیمت صفر مزدا , 3 جدید تیپ 4

--- 2,980,000,000 1402/2/16

قیمت صفر مزدا , 3 new (مونتاژ) صندوقدار

--- 885,000,000 1399/6/18 صندوقدار -تیپ 4

قیمت خودرو صفر

جهت مشاهده قیمت خودرو برند مورد نظر خود را انتخاب نمایید

قیمت صفر خودروهای مزدا, قیمت بازار خودروهای مزدا, قیمت کارخانه خودروهای مزدا,قیمت صفر مزدا امروز 1402/3/12